• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Како работеле државните претпријатија во 2015 година?

  • 18/04/2016

Едно од четири претпријатија во државна сопственост во Македонија лани работело непрофитабилно. Вкупно 29 од 113 државни фирми минатата година направиле загуба од 31,3 милиони евра. Останатите 84 компании од јавниот сектор, пак, заработиле 40,14 милиони евра. Сите заедно инкасирале приходи од 780,4 милиони евра и имале вработено 27.767 луѓе.

целосна вест
blog post image

Велешани и тетовци живеат во најопасна животна средина

  • 02/11/2015

Севкупно, најквалитетна животна средина во земјава има во Прилеп, по што следат Крушево и Куманово. Скопје е на деветтото место, а покрај во Велес и во Тетово, животната средина е особено лоша по здравјето и на штипјани и битолчани.

целосна вест
blog post image

Како работеле државните претпријатија во 2014 година?

  • 08/05/2015

Истражувањето ги опфаќа сите претпријатија во државна сопственост (јавни претпријатија и акционерски друштва) основани од Владата или од Советите на општините и Град Скопје кои доставиле годишна завршна сметка до Централниот регистар на Република Македонија. Во рамките на ова истражување се направени рангирања на 101 државно претпријатие според критериумите вкупни приходи, остварени финансиски резултати и број на вработени.

целосна вест
blog post image

Колку поисточно, толку потажно

  • 04/12/2014

На ранг-листата на македонските региони според економските услови и шансите за работа најдепресивен, а со тоа и со најмалку услови за работа е македонскиот исток, а најпрогресивен останува главниот град

целосна вест