• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Дури 36 државни фирми ја завршиле 2017 година со загуба

  • 13/07/2018

Анализата на финансиските резултати на компаниите во државна сопственост што ја изработи Центарот за граѓански комуникации според податоците за 2017 година преземени од Централниот регистар покажува дека профит оствариле 86 државни фирми, додека загуба имало кај 36 државни претпријатија. Профитот изнесува 141 милиони евра додека загубите 30 милиони евра. Нето ефектот е позитивен и изнесува 111 милиони евра.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2018

  • 21/06/2018

Истражувањето и рангирањето ги опфаќаат сите 81 општина и градот Скопје, 15-те министерства и Владата на РМ. Процентот на исполнетост на обврските за објавување на јавни информации на сите 97 вклучени институции изнесува 43,5% (од можни 100%).

целосна вест
blog post image

Странски туристи има сe повеќе, но не колку што имало пред осамостојувањето

  • 06/09/2017

2016 година е по многу параметри клучна за македонскиот туризам. Во оваа година, бројот на туристи за прв пат по осамостојувањето надмина половина милион. Според проценките, пак, ако не беше кризата во 2001 година, токму во 2016 година, бројот на странски туристи би можел да достигне 1 милион.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2017

  • 12/06/2017

Општото ниво на активна транспарентност во Македонија во 2017 година е ниско. Процентот на исполнетост на обврските за активно објавување кај сите 97 институции изнесува 42,5% (од можни 100). Степенот на активна транспарентност во 2017 година е намален во однос на 2016 година (кога просечно изнесуваше 45%).

целосна вест
blog post image

Како работеа државните фирми во 2016 година?

  • 05/05/2017

Секое четврто, од вкупно 121 државно претпријатие во земјава ја завршило 2016 година со загуба. Добивка оствариле 90, а загуба 31 државно претпријатие. Вкупните загуби на овие претпријатија изнесуваат 35 милиони евра, а добивките 63 милиони евра. Приходите на најголемите десет државни фирми зафаќаат речиси 80% од вкупните приходи на сите 121 претпријатие. Кај `загубарите`, првите пет заедно направиле 95% од вкупните загуби.

целосна вест