• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Каде одат моите пари?

КОЛКУ ПЛАЌАТЕ ДНЕВНО ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ КАКО ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК


Плата

22,000

ден.

Изберете го износот на нето платата

Давачки на дневно ниво

31.12 ден

ден.

Придонеси од плата, персонален данок и ДДВ согласно потрошувачката на домаќинствата според Државен завод за статистика

Партнери и донатори

Оваа веб страна е подготвена во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Информациите објавени на оваа веб страна не се официјални информации на Владата на САД и не ги претставуваат погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.