• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Бази и истражувања

blog post image

Половина пари од општинските тендери кај само триесетина фирми

  • 14/09/2016

Општините и Градот Скопје во 2015 година на јавни набавки потрошиле 126 милиони евра. Од нив половина, односно 63,3 милиони евра се за тендери доделени на 34 фирми, а останатата половина ја делат дури 1.323 фирми.

целосна вест
blog post image

База на податоци: Итни договори за јавни набавки

  • 25/05/2016

Државните институции, во три години, со образложние дека набавката е итна, во постапка со преговарање, без претходно објавување на оглас, склучиле над илјада договори со вкупна вредност од 2,4 милијарди денари односно околу 39 милиони евра, покажува базата на податоци на Центарот за граѓански комуникации

целосна вест