• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Бази и истражувања

blog post image

Во кризната 2020 година, општините потрошиле за јавни набавки речиси исто колку и во претходната година

  • 22/06/2021

80-те општини и Градот Скопје во 2020 година склучиле договори за јавни набавки во вкупна вредност од 8 милијарди денари, односно 129 милиони евра. Ова е речиси идентична сума како и претходната година, што значи дека во кризната 2020 година вредноста на јавните набавки на општините и Градот Скопје останала непроменета.

целосна вест
blog post image

База на договори за зимско одржување на улиците и патиштата за сезоната 2020-21

  • 18/02/2021

За ангажирање механизација, работници, сол и чакал за одржување на улиците и патиштата во зимски услови за сезоната 2020-2021 година ќе се потрошат 538 милиони денари, односно 8,7 милиони евра.

целосна вест
blog post image

За новогодишното украсување се потрошени 40 % помалку пари

  • 28/01/2021

За украсување на Градот Скопје и уште 15 други општини во земјава за Новата 2021 година се потрошени вкупно 405 илјади евра, што е за 40 % помалку од лани. Од украсување на улиците за новата 2021 година се откажале девет општини кои имале тендери за претходната 2020-та година. 14 општини имале тендери за украсување и лани и годинава, а 3 општини и едно државно претпријатие немале лани, но имале тендери за украсување за новата 2021 година.

целосна вест
blog post image

Детектирани ризици од корупција во тендерите на државните и на општинските претпријатија

  • 06/10/2020

Ризиците од корупција се мапирани врз основа на длабочински мониторинг на тендерите на 37 акционерски друштва и претпријатија основани од Владата, Градот Скопје и општините Кавадарци, Гостивар и Струга. Во 2019 година, овие претпријатија склучиле договори за јавни набавки во вредност од 247 милиони евра, што е 27 % од вкупните јавни набавки на земјата.

целосна вест
blog post image

Сумарен извештај од мониторингот на итните јавни набавки поврзани со заштита од Корона вирусот

  • 30/09/2020

Истовремено со избивањето и раширувањето на кризата со коронавирусот се наметна и потребата од итни набавки на стоки, услуги и работи за заштита и спречување на ширењето на заразата од овој вирус. Поради ова, ваквите јавните набавки, наместо по редовните, се спроведуваат по скратени и забрзани процедури, имајќи ја предвид итноста во обезбедувањето на потребните средства за заштита и лекување.

целосна вест