• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Бази и истражувања

blog post image

Пад на вредноста на општинските тендери за една третина

  • 22/08/2023

Градот Скопје и 80 општини потрошиле 7,3 милијарди денари, односно 118 милиони евра за јавни набавки во 2022 година. Произлегува дека во 2022 година се потрошени дури 65 милиони евра помалку отколку во 2021 година.

целосна вест
blog post image

Раст на општинските тендери во 2021 година за 42 %

  • 12/09/2022

80-те општини и Градот Скопје во 2021 година склучиле договори за јавни набавки во вкупна вредност од 11 милијарди денари, односно околу 183 милиони евра. Ова е досега најголемиот скок на вредноста на јавните набавки на единиците на локалната самоуправа од дури 42 %. Склучени се 3.752 договори за јавни набавки со 1.157 фирми.

целосна вест
blog post image

БАЗА на сите набавки за КОВИД-19 во земјата (2020 – 2021)

  • 24/08/2022

Кризата со КОВИД-19, како една од најголемите светски закани во историјата, наметна државните институции да набавуваат средства, опрема и лекови за заштита на граѓаните. Само земјава, за оваа намена, досега потроши повеќе од 2 милијарди денари, односно 33 милиони евра.

целосна вест
blog post image

База на податоци на набавените нови патнички возила од институциите 2020-22

  • 16/03/2022

Во двете кризни години, државните институции купиле 142 нови воизла за кои платиле 3,6 милиони евра. Најскапото возило чинело 47.000 евра. Најмногу се купени возила од марката „Шкода“. На 83 % од тендерите имало само по една понуда. Повеќе од 40 % од набавените возила се поскапи од 30 илјади евра.

целосна вест
blog post image

Зимското одржување на патиштата оваа сезона ќе чини 8 милиони евра

  • 24/01/2022

Државните институции склучиле договори за јавни набавки со приватни фирми за механизација, работници, сол и ризла за одржување на улиците и патиштата во зимски услови за сезоната 2021-2022 година во вредност од половина милијарда денари (8 милиони евра).

целосна вест