• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Бази и истражувања

blog post image

Половина пари од општинските тендери кај само триесетина фирми

  • 14/09/2016

Општините и Градот Скопје во 2015 година на јавни набавки потрошиле 126 милиони евра. Од нив половина, односно 63,3 милиони евра се за тендери доделени на 34 фирми, а останатата половина ја делат дури 1.323 фирми.

целосна вест