• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Бази и истражувања

blog post image

База на податоци: Итни договори за јавни набавки

  • 25/05/2016

Државните институции, во три години, со образложние дека набавката е итна, во постапка со преговарање, без претходно објавување на оглас, склучиле над илјада договори со вкупна вредност од 2,4 милијарди денари односно околу 39 милиони евра, покажува базата на податоци на Центарот за граѓански комуникации

целосна вест
blog post image

База на податоци: Анекс договори за јавни набавки

  • 27/04/2016

Центарот за граѓански комуникации изработи база на податоци со анекс договорите склучени за јавните набавки во периодот од 2013,2014 и 2015 година. Базата содржи податоци за 390 анекс договори во вкупна вредност од околу 2,2 милијарди денари односно 35 милиони евра.

целосна вест
blog post image

Колку пари трошат и какви возила купуваат државните институции?

  • 01/03/2016

За набавка на патнички возила, министерствата и другите институции на централната власт, потрошиле 5,3 милиони евра во последните три години. Вкупно се набавени 323 возила, од кои над две третини од Службата за општи и заеднички работи на Владата и од министерствата.

целосна вест
blog post image

Трошоци за новогодишното украсување за 2016

  • 02/01/2016

720 евра се очекува да потрошат локалните власти во земјава за украсување за дочекот на новата 2016 година. Најмногу пари ќе потрошат Градот Скопје и скопските општини. Скопски ГТЦ сам ќе потроши толку пари колку 4 општини заедно. Гледано по жител, новогодишното украсување просечно ќе ги чини граѓаните во одделните општини од 5,5 денари (Велешани) до 111 денари (жителите на Новаци).

целосна вест