• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Кубик вода за пиење во Боговиње плаќаат по 7,5 денари, а во Кочани по 49 денари

  • 11/07/2024

Во земјава има 67 снабдувачи со вода за пиење и секој наплаќа различна цена за својата услуга. Најголем дел од нив имаат различни цени за „домаќинствата“ и за „останатите потрошувачи“, односно правните лица (фирми и институции).

целосна вест
blog post image

Скопјани со најголеми, а Крушевчани со најмали можности за здравствена заштита во земјава

  • 05/02/2024

Големи се разликите меѓу 30-те здравствени региони во земјава кога станува збор за можностите, односно степенот на здравствена заштита што можат да ја добијат жителите на овие региони.

целосна вест
blog post image

На земјава ѝ недостигаат 52 тимови за итна медицинска помош за да се задоволи законскиот минимум

  • 25/12/2023

Во земјава вкупно недостигаат 52 екипи за итна медицинска помош за да може да се задоволи барем законски пропишаниот минимум на тимови што треба да ги има еден медицински центар во зависност од бројот на жители што ги опфаќа. Иако последниот попис на населението покажа помал број жители во земјава, а со тоа и помалку потребни минимум екипи на итната помош, сепак на половина од вкупно 33-те служби за итна медицинска помош во земјава им недостигаат вакви тимови за да се запази законскиот минимум.

целосна вест
blog post image

Во земјава има 263 амбулантни возила просечно стари 12 години

  • 06/06/2023

Според истражувањето за амбулантните и санитетските возила на здравствените установи, во земјава има вкупно 263 вакви возила. Санитетско или амбулантно возило поседуваат вкупно 58 здравствени установи.

целосна вест
blog post image

Недостигаат 340 пожарникари, а возилата што ги возат се просечно стари по 27 години

  • 06/06/2023

Недостигаат 340 пожарникари, а возилата што ги возат се просечно стари по 27 години. За последните три години, противпожарниот возен парк се „подмладил“ само за една година.

целосна вест