• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Во земјава има 263 амбулантни возила просечно стари 12 години

  • 06/06/2023

Според истражувањето за амбулантните и санитетските возила на здравствените установи, во земјава има вкупно 263 вакви возила. Санитетско или амбулантно возило поседуваат вкупно 58 здравствени установи.

целосна вест
blog post image

Недостигаат 340 пожарникари, а возилата што ги возат се просечно стари по 27 години

  • 06/06/2023

Недостигаат 340 пожарникари, а возилата што ги возат се просечно стари по 27 години. За последните три години, противпожарниот возен парк се „подмладил“ само за една година.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2022

  • 18/08/2022

Просечната активна транспарентност на сите 98 вклучени институции за 2022 година изнесува 73 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата, спаѓа во ’добра‘ активна транспарентност. Дури 81 % од министерствата и општините ја подобриле својата активна транспарентност годинава во однос на лани.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2021

  • 03/06/2021

● Активната транспарентност на министерствата, на Владата и на општините за 2021 година изнесува 63 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата на транспарентност, спаѓа во ’добра‘ активна транспарентност. Во однос на 2020 година, активната транспарентност е подобрена за 5 процентни поени (од 58 % на 63 %).

целосна вест