• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Аеродром Oдржување на улици на територија на општина Аеродром Конструктор Рената и др. ДОО експорт-импорт Скопје 73,160,000.00
Општина Карпош Изградба на административен објект на Општина Карпош – градежен дел АК Инвест ДОО Тетово 72,963,702.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 72,654,946.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 72,087,878.00
Министерство за здравство Набавка на Интраокуларни леќи и друг офталмолошки потрошен материјал за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 70,644,267.00
Агенција за електронски комуникации Услуги за изработување и промовирање на стратегија за подигање на свесноста кај јавноста за улогата и функцијата на АЕК и сите нејзини сервиси и услуги Друштво за продукција, маркетинг, трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ 70,138,890.00
Министерство за внатрешни работи на РМ Еуродизел Д-Е V Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 70,000,000.00
Општина Центар Изградба, реконструкција, санација и тековно-одржување на градежни објекти на јавни површини на територија на Општина Центар Друштво за производство, трговија, инжинеринг и услуги ТЕРАТРЕЈД Ацо увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 70,000,000.00
Министерство за внатрешни работи на РМ Масло за горење-екстра лесно Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 70,000,000.00
АД МЕПСО Изградба на сноу – борд парк во скијачки центар Пониква Група понудувачи ЕНЕРГО СИСТЕМ ДОО и СУФАГ СПОРТ-УНД ФРЕИЦЕИТАНАЛГЕН ГМБХ 69,717,543.00
  • Сподели