• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Набавка на стоки - нова медицинска опрема за потребите на ЈЗУ ГОБ „8ми Септември“ Скопје и ЈЗУ Специјална болница за ортопедски болести „Св.Еразмо“ Охрид Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје 116,348,000.00
Министерство за здравство Набавка на лекови за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 108,063,015.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од Помошна механизација на повик – Телескопски чистачи на транспортни ленти и Автодигалки за потребите на РЕК Битола Друштво за производство, трговија и услуги РУБИТОН увоз-извоз ДООЕЛ Битола 106,200,000.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изнајмување на патнички моторни возила по пат на оперативен лизинг (деловен закуп) Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 98,982,931.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ УКРО Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 95,590,278.00
Општина Струмица Изведба на улици и уредување на градежно земјиште по програми FA, FD и JD (пробивање, тампонирање и асфалтирање) на општина Струмица Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица 95,500,000.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Тоскалар A2, Ламела 1 и Ламела 2 во Гостивар Друштво за проектирање и градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 ДООEЛ увоз-извоз с.Дебреше Гостивар 93,292,931.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на дел(фаза) од внатрешна инфраструктура за ТИРЗ „Прилеп“ Друштво за проектирање и градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 ДООEЛ увоз-извоз с.Дебреше Гостивар 91,393,942.00
Министерство за транспорт и врски Уредување на 500 метри плажа на преспанско езеро, општина ресен во централно подрачје (населба Стење) и дополнителни 100 метри плажа вон централно подрачје (населба Сливница) Друштво за производство,инжинеринг,услуги и трговија КОНСТРУКТОР Рената и ДР.ДОО Експорт-Импорт Скопје 91,162,256.00
Општина Куманово Превоз на ученици во основни и средни училишта во Општина Куманово Друштво за превоз,производство,трговија и услуги ОЛИ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 84,299,033.00
  • Сподели