База на податоци: Итни договори за јавни набавки

  • 25/05/2016

 Центар за граѓански комуникации

Ова истражување на Центарот за граѓански комуникации е објавено на интернет страницата prizma.mk
во рамки на Проектот за истражувачко новинарство и соработка помеѓу медиумите и граѓанскиот сектор.