Индекс на активна транспарентност 2022

  • 18/08/2022

Индекс на активна транспарентност 2022

Просечната активна транспарентност на сите 98 вклучени институции за 2022 година изнесува 73 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата, спаѓа во ’добра‘ активна транспарентност. Дури 81 % од министерствата и општините ја подобриле својата активна транспарентност годинава во однос на лани.

Ранг

Институција

Резултат

 

Ранг

Институција

Резултат

МНОГУ ДОБРА

 

51

Ѓорче Петров

76,1 %

1

Министерство за одбрана

100,0 %

 

52

Пробиштип

75,7 %

1

Влада на РСМ

100,0 %

 

53

Вевчани

75,4 %

3

Битола

97,1 %

 

53

Маврово и Ростуше

75,4 %

3

Валандово

97,1 %

 

55

МТВ

75,0 %

3

Карпош

97,1 %

 

56

Аеродром

74,6 %

6

Велес

95,8 %

 

57

Радовиш

73,6 %

6

Кочани

95,8 %

 

58

Тетово

72,9 %

8

Берово

95,7 %

 

59

Босилово

72,5 %

8

Демир Хисар

95,7 %

 

59

Град Скопје

72,5 %

8

Илинден

95,7 %

 

61

Чашка

71,8 %

11

МЛС

95,5 %

 

62

Виница

71,4 %

12

Министерство за финансии

94,4 %

 

63

Кратово

70,0 %

13

Гевгелија

92,9 %

 

64

Центар

69,6 %

14

МВР

91,7 %

 

65

Гостивар

68,6 %

14

МОН

91,7 %

 

66

Новаци

68,1 %

14

Министерство за здравство

91,7 %

 

66

Петровец

68,1 %

14

МЖСПП

91,7 %

 

66

Чешиново-Облешево

68,1 %

18

МЗШВ

91,3 %

 

69

Липково

66,7 %

19

Василево

91,3 %

 

70

Ресен

65,7 %

20

Кавадарци

90,0 %

 

71

Желино

65,2 %

21

Конче

89,9 %

 

72

Дојран

63,8 %

22

МИОА

89,6 %

 

73

Струга

62,9 %

23

Богданци

88,6 %

 

74

МНР

60,9 %

23

Делчево

88,6 %

 

75

Кичево

60,0 %

23

Крива Паланка

88,6 %

 

ПРОСЕЧНА

23

Куманово

88,6 %

 

76

Студеничани

59,4 %

23

Штип

88,6 %

 

77

Ранковце

58,0 %

28

Градско

88,4 %

 

78

Неготино

55,7 %

28

Центар Жупа

88,4 %

 

79

Боговиње

55,1 %

30

Струмица

87,1 %

 

80

МПСОЗ

54,3 %

31

Охрид

85,7 %

 

81

Јегуновце

53,6 %

32

Кисела Вода

85,5 %

 

82

Старо Нагоричане

50,7 %

33

Зрновци

84,1 %

 

82

Шуто Оризари

50,7 %

34

Министерство за правда

83,3 %

 

84

Долнени

47,8 %

34

МТСП

83,3 %

 

84

Сарај

47,8 %

36

Прилеп

82,9 %

 

86

Карбинци

46,4 %

36

Свети Николе

82,9 %

 

86

Кривогаштани

46,4 %

38

Брвеница

82,6 %

 

88

Сопиште

44,9 %

38

Дебрца

82,6 %

 

99

Лозово

43,5 %

40

Гази Баба

81,7 %

 

90

Росоман

42,0 %

41

Дебар

81,4 %

 

90

Чаир

42,0 %

41

Македонска Каменица

81,4 %

 

СЛАБА

43

Министерство за економија

81,3 %

 

92

Пласница

39,1 %

ДОБРА

 

93

Чучер Сандево

33,3 %

44

Македонски Брод

78,6 %

 

94

Демир Капија

31,9 %

45

Ново Село

78,3 %

 

95

Врапчиште

29,0 %

45

Теарце

78,3 %

 

96

Бутел

27,5 %

47

Крушево

77,1 %

 

МНОГУ СЛАБА

47

Пехчево

77,1 %

 

97

Зелениково

17,4 %

47

Министерство за култура

77,1 %

 

98

Арачиново

8,7 %

50

Могила

76,8 %

 

 

 

 

 

Активната транспарентност на министерствата и Владата изнесува 85 %, а на општините 70 %. За разлика од лани, министерствата се подобриле за 6 процентни поени, а општините за 10. 

 

Движењето на активната транспарентност по години

Движење