Индекс на активна транспарентност 2021

  • 03/06/2021

Индекс на активна транспарентност 2021

Активната транспарентност на министерствата, на Владата и на општините за 2021 година изнесува 63 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата на транспарентност, спаѓа во добра активна транспарентност. Во однос на 2020 година, активната транспарентност е подобрена за 5 процентни поени (од 58 % на 63 %). 

Ранг

Институција

Резултат

 

Ранг

Институција

Резултат

МНОГУ ДОБРА

 

51

Ново Село

67,1 %

1

Министерство за одбрана

100,0 %

 

51

Тетово

67,1 %

1

Карпош

100,0 %

 

53

Могила

66,7 %

3

Крива Паланка

95,7 %

 

54

Желино

65,2 %

4

Министерство за финансии

94,4 %

 

55

МНР

64,6 %

5

Валандово

94,3 %

 

56

Прилеп

64,3 %

6

Влада на РСМ

93,5 %

 

57

Гостивар

63,9 %

7

Велес

93,1 %

 

58

Чешиново-Облешево

63,8 %

7

Кочани

93,1 %

 

59

Кратово

62,9 %

9

Демир Хисар

93,0 %

 

60

Босилово

62,3 %

10

МОН

91,7 %

 

61

Ресен

61,4 %

11

Битола

91,4 %

 

ПРОСЕЧНА

12

Делчево

90,0 %

 

62

Кисела Вода

59,2 %

13

Министерство за правда

89,1 %

 

63

Брвеница

58,6 %

14

Берово

88,6 %

 

64

Пробиштип

57,1 %

14

Куманово

88,6 %

 

64

Радовиш

57,1 %

16

Министерство за здравство

87,5 %

 

66

Долнени

56,5 %

17

МВР

87,0 %

 

67

Центар Жупа

55,1 %

18

Штип

86,1 %

 

68

Дебар

54,3 %

19

Гевгелија

85,7 %

 

69

Неготино

52,8 %

20

Василево

84,1 %

 

70

Јегуновце

52,2 %

21

МЖСПП

83,3 %

 

71

Маврово и Ростуше

49,3 %

21

МИОА

83,3 %

 

72

Струга

47,2 %

23

Конче

82,6 %

 

73

Боговиње

47,1 %

24

Охрид

81,9 %

 

74

Илинден

46,4 %

25

Кавадарци

80,6 %

 

74

Ранковце

46,4 %

26

Струмица

80,0 %

 

74

Шуто Оризари

46,4 %

ДОБРА

 

77

Кичево

45,7 %

27

Гази Баба

79,7 %

 

78

Дојран

44,9 %

27

Македонска Каменица

79,7 %

 

78

Кривогаштани

44,9 %

27

МТСП

79,2 %

 

80

Новаци

43,5 %

30

Богданци

78,6 %

 

81

Карбинци

42,0 %

31

Градско

78,3 %

 

СЛАБА

32

МТВ

77,1 %

 

82

Демир Капија

37,7 %

32

МЛС

77,1 %

 

83

Лозово

36,2 %

34

Виница

74,3 %

 

83

Сопиште

36,2 %

35

Град Скопје

73,9 %

 

85

Бутел

31,9 %

36

Македонски Брод

73,2 %

 

85

Росоман

31,9 %

37

Министерство за култура

72,9 %

 

85

Чаир

31,9 %

38

Дебрца

72,5 %

 

88

МПСОЗ

28,3 %

39

Свети Николе

72,2 %

 

89

Сарај

28,2 %

40

Центар

71,8 %

 

90

Теарце

26,1 %

41

Пехчево

71,4 %

 

91

Студеничани

21,1 %

42

Зрновци

71,0 %

 

МНОГУ СЛАБА

43

Министерство за економија

70,8 %

 

92

Зелениково

14,5 %

44

Ѓорче Петров

70,4 %

 

92

Старо Нагоричане

14,5 %

45

Крушево

70,0 %

 

94

Арачиново

13,0 %

46

МЗШВ

69,6 %

 

94

Чучер Сандево

13,0 %

46

Аеродром

69,6 %

 

96

Липково

11,6 %

48

Петровец

69,0 %

 

97

Врапчиште

10,1 %

48

Чашка

69,0 %

 

97

Пласница

10,1 %

50

Вевчани

68,6 %

 

 

 

 

 

Министерствата и натаму објавуваат повеќе информации отколку општините. Активната транспарентност на министерствата изнесува 79 %, додека на општините 60 %, иако во 2016 година стартуваа од иста почетна основа, односно транспарентност од 45 %. Со тоа, јазот меѓу активната транспарентност на министерствата и Владата и онаа на општините останува сè уште многу висок.  

 

Движењето на активната транспарентност по години