• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за масло за горење-екстра лесно ЕЛ-1

  • 03/2017

Третина од институциите вклучени во овој индекс маслото за горење-екстра лесно ЕЛ-1 го плаќаат по највисоките малопродажни цени, утврдени од Регулаторната комисија за енергетика, без ниту еден денар попуст иако купувале големи количини, и тоа од 2.000 до 90.000 литри.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалноста за масло за горење - екстра лесно ЕЛ-1

  • 07/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Притоа, значајно е да се нагласи дека за разлика од другите индекси каде се врши споредба на цените, овој индекс се изработува низ споредба на попустите што институциите успеваат да ги обезбедат за набавка на маслото за горење - екстра лесно ЕЛ-1, чија цена ја одредува Регулаторната комисија за енергетика на РМ.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за масло за горење - екстра лесно (ЕЛ-1)

  • 03/2011

Просечниот попуст што го добиле институциите за купување на екстра лесното масло за горење (ЕЛ-1) изнесува 11,10% од највисоката цена. Пет договорни органи купиле масло со поголем попуст од просечниот, а четири договорни органи добиле помал попуст од просечниот.

целосна вест