Индекс на рационалност за надворешна камера за видеонадзор

  • 05/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќаат за набавка на една надворешна водоотпорна камера 1/3” за видеонадзор се движи од 1.682 до 6.490 денари. ЈКП Водовод и канализација Прилеп ја плаќа надворешната камера за речиси 3 пати повеќе од ЈЗУ Општа болница Куманово.

целосна вест