Индекс на рационалност за вакцини против тетанус

  • 08/2014

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќаат за набавка на една вакцина против тетанус од 0,5 мл се движи од 37,14 до 74,87 денари. Градска општа болница „8 септември“ – Скопје вакцината ја купува по цена која е за 102% повисока од цената која за истата вакцина ја плаќа Клиничката Болница во Тетово.

целосна вест