Индекс на рационалност за ризла за одржување патишта

  • 05/2014

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќаат за набавка на ризла за одржување на улици и патишта во зимски услови се движи од 649 до 1.121 денар за еден тон. Во овој индекс соодносот на најниската и највисоката цена изнесува 1: 1,73.

целосна вест