Индекс на рационалност за авионска дезинсекција на комарци

  • 07/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цените по кои институциите ја плаќале услугата за авионска дезинсекција на комарци се движат од 176 до 606 денари за 1 хектар.

целосна вест