Индекс на рационалност за мобилен фискален апарат

  • 05/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Воведувањето нови фискални каси со вграден ГПС модул стана законска обврска за даночните обврзници која мораше да се имплементира од мај до октомври 2014 година. Гледано во однос на мобилните фискални апарати, произлегува дека институциите ги купувале нив по цени од 10.894 денари до 16.772 денари.

целосна вест