• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Јавни набавки

Одберете:

blog post image

Просечен број на понудувачи на тендерите

Медијаната, односно средината од бројот на понудувачи подредени во растечки ред, изнесува 2. Модата, односно бројот на понудувачи што се јавуваат најчесто изнесува 1, бидејќи дури во 12 дендери имало по еден понудувач.

целосна вест