Новогодишно украсување за 2017 Вработени во јавни претпријатија 2010-2016 Набавка на ел.енергија Трошоци за јавни набавки во општините во РМ за 2015та година Изворни детални податоци по индикатори Буџети на општини во 2016та година Патнички возила купени од државните институции од 2013 до 2015 година Договори за зимско одржување за сезоната 2015-2016 Договори за новогодишно украсување за 2016 Вредност на јавните набавки на општините во 2014 година Најголеми 50 договори за јавни набавки на општините во 2014 година Детални податоци по градови за животна средина за 2014 година Број на вработени во општините во 2015 година Финансиски резултати во 2015та година Финансиски резултати на јавните претпријатија за 2014 година Најголемите 100 договори за јавни набавки од 2010 до 2014 година Директни договори за јавни набавки 2015 Директни договори за јавни набавки 2014 Директни договори за јавни набавки 2013 Директни договори за јавни набавки 2012 Директни договори за јавни набавки 2011 Договори за јавни набавки над милион евра во 2015 година Договори за јавни набавки над милион евра во 2014 година Договори за јавни набавки над милион евра во 2013 година Договори за јавни набавки над милион евра во 2012 година Договори за јавни набавки над милион евра во 2011 година Baza na dogovori za ukrasuvanje i paketcinja 2021 Baza na podatoci Novogodisno ukrasuvanje 2020 Baza na podatoci Novogodisno ukrasuvanje 2020_Updated Baza na podatoci pausali CEP_grantee_CCC_Санитетски возила 2019 G hghgfhgdh Ispolnuvanje na parametrite za transparetnost i otcetnost_ Protivpozarni vozila na Оpstinite i Grad Skopje Rangiranje_2017 База на договори за зимско одржување База на податоци - Финансиски резултати на претпријатијата во државна сопственост 2014-2016 База на податоци за итните јавни набавки поврзани со заштита од Корона вирусот База на податоци за туризам База на податоци-Индикатори за транспаретноста и отчетноста на општините во доделување средства од буџетска линија 463 База на податоци-Трансфери на општините од буџетска линија 463 Директни договори (јануари - јуни 2017) Директни договори 2016 Директни договори 2017 Директни договори јануари-јуни 2017 Директни договори_2017 Договори над еден милон евра Зимско_Одржување_2018 Исполнување на параметрите за транспарентност и отчетност (8) Отворени податоци за управните и надзорните одбори 1109 Патнички возила на министерства и општини Приказ на трошоците за зимско одржување 2016-17 Пристап до ревизиските извештаи за 30 најголеми државни претпријатија во периодот 2004-2018 година Противпожарни возила на општините декември 2019 Склучени договори за јавни набавки во 2019 година Склучени договори со преговарање без оглас во 2016 година Трошоци за новогодишно украсување 2019 Финансиски резултати на претпријатијата _2017